Domovprihláška tu


Vážení Farníci,

Týmto Vás prosíme, aby ste počas svätých omší neparkovali svoje autá na príjazdovej ceste a vôbec svojimi vozidlami nevstupovali na kamennú cestu. Cesta je určená len na prístup do fary a pastoračného centra nie na parkovanie. Priľahlé parkovacie boxy sú určené prednostne pre obyvateľov susedného paneláku.

Na parkovanie svojich vozidiel použite prosíme priestor na ulici pred plničkou minerálnych vôd Fatra a OSBD prípadne, keď je otvorené tak parkovisko OSBD, aby sme sa vyhli opakovaným oprávneným sťažnostiam, ktoré sa nám dostávajú.

Ďakujeme


Termíny vysluhovania sviatosti krstu

 • 10. 06. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 11. 06. (Nedeľa) – 10:30 hod.
 • 15. 07. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 16. 07. (Nedeľa) – 9:00 hod.
 • 12. 08. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 13. 08. (Nedeľa) – 9:00 hod.
 • 09. 09. (Sobota) – 10:00 hod.
 • 10. 09. (Nedeľa) – 10:30 hod.

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov: bude v piatok po večernej sv. omši vo farskom centre. Na náuku môžu prísť aj tí rodičia a krstní rodičia, ktorí dajú pokrstiť svoje dieťa o mesiac neskôr.

Krstná náuka je v kostole!


Úradné hodiny

 • Streda – 15:00 – 17:00
 • Piatok – 10:00 – 12:00
 • Úradné záležitosti sa nevybavujú v nedeľu.