Domov


Darujte 2% zo svojich daní občianskemu združeniu Sever

Aj v roku 2017 sme prijímateľom 2%. Podporte, prosím, aktivity Sever o.z. darovaním 2% z dane.

Ďakujeme!

viac…


Vážení Farníci,

Týmto Vás prosíme, aby ste počas svätých omší neparkovali svoje autá na príjazdovej ceste a vôbec svojimi vozidlami nevstupovali na kamennú cestu. Cesta je určená len na prístup do fary a pastoračného centra nie na parkovanie. Priľahlé parkovacie boxy sú určené prednostne pre obyvateľov susedného paneláku.

Na parkovanie svojich vozidiel použite prosíme priestor na ulici pred plničkou minerálnych vôd Fatra a OSBD prípadne, keď je otvorené tak parkovisko OSBD, aby sme sa vyhli opakovaným oprávneným sťažnostiam, ktoré sa nám dostávajú.

Ďakujeme


Príprava detí na prvé sväté prijímanie:

Prvé sväté prijímanie 2017 – Milí rodičia. Ak máte záujem o 1. sv. prijímanie pre svoje dieťa, ponúkame vám tieto možnosti prípravy:

 • 1. Každý utorok (okrem prvopiatkového týždňa) o 16:30 hod. v kostole sv. Martina pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 27. septembra 2016.
 • 2. Každú stredu (okrem prvopiatkového týždňa) o 17:30 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 28. septembra 2016.
 • 3. Každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa) o 19:00 hod. na fare Martin-mesto pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Prvé stretnutie bude 29. septembra 2016.
 • Štvrtková skupina je určená pre tých rodičov, ktorým nevyhovujú predchádzajúce možnosti, ale ktorí sú ochotní prijať plnú zodpovednosť za prípravu svojich detí. Inak povedané: rodičia budú pripravovať svoje deti k 1. sv. prijímaniu podľa inštrukcií kňaza.
 • Prihlásiť môžete tretiakov a starších z farností Martin-Mesto a Martin-Sever.
 • Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo na www.martin.fara.sk., www.sever.fara.sk. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie.

Prihlášky si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie.

Termíny 1. sv. prijímania:

 • štátne školy – 28. mája 2017
 • cirkevná škola – 4. júna 2017

Termíny vysluhovania sviatosti krstu

 • 11. 03. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 12. 03. (Nedeľa) – 10:30 hod.
 • 22. 04. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 23. 04. (Nedeľa) – 10:30 hod.
 • 20. 05. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 21. 05. (Nedeľa) – 10:30 hod.
 • 10. 06. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 11. 06. (Nedeľa) – 10:30 hod.

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov: bude v piatok po večernej sv. omši vo farskom centre. Na náuku môžu prísť aj tí rodičia a krstní rodičia, ktorí dajú pokrstiť svoje dieťa o mesiac neskôr.

Krstná náuka je v kostole!


Úradné hodiny

 • Streda – 15:00 – 17:00
 • Piatok – 10:00 – 12:00
 • Úradné záležitosti sa nevybavujú v nedeľu.