Termíny vysluhovania sviatosti krstu
od augusta do decembra 2016

  • 13. 8. (Sobota) – 9:30 hod.
  • 14. 8. (Nedeľa) – 9:00 hod.
  • 10. 9. (Sobota) – 9:30 hod.
  • 11. 9. (Nedeľa) – 10:30 hod.
  • 15. 10. (Sobota) – 9:00 hod.
  • 16. 10. (Nedeľa) – 10:30 hod.
  • 12. 11. (Sobota) – 9:00 hod.
  • 13. 11. (Nedeľa) – 10:30 hod.
  • 10. 12. (Sobota) – 9:00 hod.
  • 11. 12. (Nedeľa) – 10:30 hod.

Na náuku prichádzajú rodičia aj s krstnými rodičmi. Náuka sa koná v sobotu o 900 hod. toho týždňa kedy sa vysluhuje sviatosť krstu.
Krstná náuka je v kostole!