Vážení Farníci,

Týmto Vás prosíme, aby ste počas svätých omší neparkovali svoje autá na príjazdovej ceste a vôbec svojimi vozidlami nevstupovali na kamennú cestu. Cesta je určená len na prístup do fary a pastoračného centra nie na parkovanie. Priľahlé parkovacie boxy sú určené prednostne pre obyvateľov susedného paneláku.

Na parkovanie svojich vozidiel použite prosíme priestor na ulici pred plničkou minerálnych vôd Fatra a OSBD prípadne, keď je otvorené tak parkovisko OSBD, aby sme sa vyhli opakovaným oprávneným sťažnostiam, ktoré sa nám dostávajú.

Ďakujeme


Príprava detí na prvé sväté prijímanie:

Prvé sväté prijímanie 2017 – Milí rodičia. Ak máte záujem o 1. sv. prijímanie pre svoje dieťa, ponúkame vám tieto možnosti prípravy:

 • 1. Každý utorok (okrem prvopiatkového týždňa) o 16:30 hod. v kostole sv. Martina pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 27. septembra 2016.
 • 2. Každú stredu (okrem prvopiatkového týždňa) o 17:30 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 28. septembra 2016.
 • 3. Každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa) o 19:00 hod. na fare Martin-mesto pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Prvé stretnutie bude 29. septembra 2016.
 • Štvrtková skupina je určená pre tých rodičov, ktorým nevyhovujú predchádzajúce možnosti, ale ktorí sú ochotní prijať plnú zodpovednosť za prípravu svojich detí. Inak povedané: rodičia budú pripravovať svoje deti k 1. sv. prijímaniu podľa inštrukcií kňaza.
 • Prihlásiť môžete tretiakov a starších z farností Martin-Mesto a Martin-Sever.
 • Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo na www.martin.fara.sk., www.sever.fara.sk. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie.

Prihlášky si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie.


Termíny vysluhovania sviatosti krstu
od augusta do decembra 2016

 • 15. 10. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 16. 10. (Nedeľa) – 10:30 hod.
 • 12. 11. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 13. 11. (Nedeľa) – 10:30 hod.
 • 10. 12. (Sobota) – 9:00 hod.
 • 11. 12. (Nedeľa) – 10:30 hod.

Na náuku prichádzajú rodičia aj s krstnými rodičmi. Náuka sa koná v sobotu o 9:00 hod. toho týždňa kedy sa vysluhuje sviatosť krstu.
Krstná náuka je v kostole!Vyšlo októbrové číslo diecézneho časopisu. Opäť sú k dispozícii zaujímavé články a pravidelné rubriky pre celú rodinu.
Časopis je vzadu na stolíku.